Dychwelyd i Chwarae - Cymal 2
About FAW
3 Awst 2020

Dychwelyd i Chwarae - Cymal 2

O ddydd Llun, 10fed o Awst gall clybiau hyfforddi mewn grwpiau o 15 a bydd modd ail gyflwyno hyfforddiant cyswllt agos ar bob lefel o’r gêm fel rhan o ddychwelyd i bêl-droed fesul cam.

Maint grwpiau: 15 (uchafswm o 14 chwaraewr ac isafswm o 1 hyfforddwr)

Nifer o grwpiau ar un ardal hyfforddi: 2

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, ni fydd angen i chwaraewyr dan 11 gadw pellter cymdeithasol cyn ac ar ôl hyfforddi neu yn ystod egwyl. Bydd dal angen i chwaraewyr dan 12 a hŷn gadw pellter cymdeithasol cyn ac ar ôl hyfforddi ac yn ystod egwyl.

Maes o law bydd canllawiau wedi eu diweddaru i adlewyrchu’r newidadau ar gael ar y dudalen hon.

Nid yw’n bosib cynnal gemau ar hyn o bryd. Mae ein dogfen Dychwelyd yn Ddiogel i Hyfforddi yn amlinellu ni fydd modd cynnal gemau nes cymal 3 ar y cynharaf, felly mae’r cyhoeddiad ein bod yn gallu symud ymlaen i gymal 2 yn gam positif tuag at ddychwelyd at gemau cystadleuol.

Rydym yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru a Chymdeithas Chwaraeon Cymru a gobeithio y byddwn yn gallu cyhoeddi ailddechrau gemau yn y dyfodol agos.