Arddangosfa o Waith Celf Owain Fôn Williams
About FAW
18 Mehefin 2018

Arddangosfa o Waith Celf Owain Fôn Williams

Fel sydd wedi amlygu ei hun dros y blynyddoedd diwethaf, mae gôl-geidwad cenedlaethol Cymru, Owain Fôn Williams hefyd yn artist talentog ac mae ei waith bellach yn cael ei arddangos mewn arddangosfa newydd yn Oriel Ynys Môn yn Llangefni

ARDDANGOSFA ARWYR

Mae arddangosfa ‘Arwyr’ Owain Fôn Williams ar agor yn Oriel Ynys Môn yn Llangefni a bydd yn rhedeg nes y 5ed o Awst 2018.

Am ragor o wybodaeth ewch i

 www.kyffinwilliams.info

www.owainfonwilliams.com

Enw’r arddangosfa yw ‘Arwyr’ ac mae’n cynnwys darluniau Fôn Williams o olygfeydd a chwaraewyr Cymru o UEFA Ewro 2016.

“Dwi wedi bod yn ffodus iawn yn ystod fy ngyrfa broffesiynol fel pêl droediwr,” meddai Fôn Williams. “Dwi wedi cael chwarae ac ymweld â lleoliadau anhygoel, profiadau oedd yn freuddwyd bell wrth dyfu fyny ym Mhenygroes.

“Dwi hefyd wedi bod yn ffodus o allu troi at fy ngwaith celf; mae wedi bod yn fodd o ddianc oddiwrth bwysau a phrysurdeb y byd pêl droed. Mae hefyd wedi fy ngalluogi i gadw’r cyswllt agos sydd gennyf efo adref a Chymru.”

Mae arddangosfa ‘Arwyr’ yn gasgliad o ddarluniau gwreiddiol fydd yn pontio dwy brif thema.

Mae’r ‘Arwyr’ cyntaf yn cyfeirio at dîm cenedlaethol Cymru wnaeth gyrraedd rownd gyderfynol Ewro 2018.

Mae’r casgliad yn cynnwys 11 darlun gwreiddiol sy’n cyfleu atgofion  Fôn Williams o’r haf anhygoel hwnnw ynghyd â phortreadau o Gareth Bale, Chris Coleman, Aaron Ramsey, Ashley Williams, Wayne Hennessey ymysg eraill.

Ar ben hynny, bydd darlun ‘Gorau Chwarae Cyd Chwarae’ o’r holl garfan gan y gôl-geidwad ynghyd â nifer o eitemau unigryw gan GBDC yn cael eu harddangos.

Df0O3W0XcAAMCkB.jpg

Df0O3XBWsAAZxJx.jpg

Dywedodd Fôn Williams: “Wedi fy magu yn Nyffryn Nantlle mae hanes, treftadaeth a’r diwylliant gafodd eu greu yn sgil y diwydiant Llechi yn rhywbeth arbennig iawn.

“Mae’r rhan yma yn cynnwys paentiadau gwreiddiol sydd yn portreadu bywyd a gwaith y chwarelwyr fu'n gweithio yn ein chwareli llechi.”

Bu Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Cyfathrebu CBDC yn agor yr arddangosfa yn Oriel Môn a dywedodd: “Mae gwirioneddol werth mynd i ymweld ag arddangosfa Owain Fôn Williams dros y wythnosau nesaf. Roedd yn fraint agor yr arddangosfa ar ran Cymro balch fel Owain.

“Mae ei ddarluniau yn dod ag atgofion melys iawn o Ewro 2016 ac mae pob un yn dweud stori unigryw. 

“Mae ffilm deimladwy ac emosiynol yn cyd-fynd â’r arddangosfa sy’n dilyn taith cefnogwr o amgylch Ffrainc ddwy flynedd yn ôl.”

Eglurodd Fôn Williams: “Fel rhan o’r arddangosfa byddwn yn arddangos ffilm fer arbennig gan Iwan Pritchard Huws sy'n portreadu eu hanes wrth ddilyn y tîm cenedlaethol yn ystod Ewro 2016.

“Yn anffodus bu i ni golli Iwan i ddamwain angheuol ar fynydd Tryfan yn gynharach eleni. Mae Iwan yn hen ffrind i mi o fy mhlentyndod. Mae marwolaeth Iwan wedi bod yn golled enfawr i bawb oedd yn ei adnabod ac mae yn fraint i mi gael cynnwys ei waith fel rhan o’r arddangosfa.”

Mae’r arddangosfa ‘Arwyr’ ar agor nawr nes y 5ed o Awst 2018.